Jesteś w dziale:

Zasady zwalniania z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności uczniów

 Zasady zwalniania z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności uczniów.

1. Rodzice mają możliwość zwolnić dziecko w trakcie zajęć lekcyjnych tylko z ważnego powodu, odbierając je osobiście, po wypisaniu druku zwolnienia.

 

2. Nieobecności na zajęciach lekcyjnych muszą być usprawiedliwione w formie pisemnej w zeszycie kontaktowym lub ustnej - osobiście, w terminie do 7 dni.

 

 *Prosimy nie nadużywać zwolnień uczniów z błahych powodów (np : wyjazd na  zakupy, na uroczystości rodzinne, wypoczynek letni i zimowy). Ewentualnie korzystać z dodatkowych dni wolnych wyznaczonych przez szkołę.

3. Rodzice są zobowiązani dopilnować, aby dziecko uzupełniło wszelkie braki  wynikające z nieobecności na lekcjach, łącznie z samodzielnym wykonaniem zadań domowych.

" Na kogo Bóg łaskawie spojrzy, ten dąży w dal, w szeroki świat, ten cuda świata skryte dojrzy, Gór, lasów, rzek i łanów kwiat." 
J. von Eichendorff

ul. Lipowa 2
47-344 Walce
tel. 077/ 4660867; 5506521
e-mail:
pspwalce@op.pl

© 2008 by Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach | Wykonanie strony ARCUS & WWW & Reklama iD7